IC Holding Surdurulebilirlik

Yönetişim Yapısı

IC Holding tüm Grup Şirketleri için Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SYS)’nin kurgulanması, sürdürülebilirlik konularının yönetimi ve etkin şekilde takip edilmesi için operasyonel ve stratejik seviyede sorumluların tanımlandığı bir yönetişim yapısı oluşturmuştur.

Sürdürülebilirlik Komitesi sürdürülebilirlik öncelikleri çerçevesinde kurumsal politikaların, stratejilerin, yol haritalarının, risk ve fırsatların gözden geçirilmesi, sürdürülebilirlik hedeflerinin ve performans kriterlerinin belirlenmesi, sürdürülebilirlikle ilgili bütçelerin onaylanması/onaylatılması, IC Holding’in uluslararası ve yerel mecralarda temsiliyeti ve Çalışma Gruplarının yetkilendirilmesi ve koordinasyonundan sorumlu kılınmıştır.

Çalışma Grupları ise Sürdürülebilirlik Komitesi’nin belirlediği stratejiler, aldığı kararlar ve belirlediği hedefler doğrultusunda tematik alanlarda sürdürülebilirlik önceliklerine yönelik performans artırıcı aksiyonlar/projeler geliştirilmesi, uygulanması, takibi ve gerekli durumlarda revize edilmesi ve raporlanmasından sorumludur. Çalışma Grupları IC Holding öncelikli SKA’ları ve ihtiyaçlarına paralel olarak isimlendirilmiş ve üyeleri IC Sürdürülebilirlik Takımı’ndan seçilmiştir.