IC Holding Surdurulebilirlik

Sürdürülebilirlik Stratejisi

IC Holding için sürdürülebilirlik alanında dünya çapında alınan kararlar ve Türkiye’nin de imza attığı uluslararası anlaşmalar, bir mevzuat değişikliğinden çok daha fazlasını ifade etmektedir. Holding ve Grup Şirketleri anlaşma ve kararlar kapsamında hızla aksiyon almakta ve faaliyet gösterdikleri sektörlerde öncülük edecek projelere imza atmaktadır. ICA, Türkiye’de özel otoyol işletmecileri arasında ilk kez sürdürülebilirlik raporu yayımlayan şirket olmuştur. Turizmden inşaata ve sanayiye birçok Grup Şirketi sürdürülebilirlik çalışmaları yürütmektedir. Bu doğrultuda, uluslararası mevcut gündemin çok öncesinde başlayan ve her bir şirketin kendi bünyesinde yürüyen süreçler merkezileştirilmiştir.

IC Holding için sürdürülebilirlik, kurumsal yaklaşımın ayrılmaz bir parçası olarak görülmekte ve sürdürülebilirlik ekseninde belirlenen tüm önceliklerin ve ilkelerin Grup Şirketleri ve çalışanlarının katılımıyla uygulanması hedeflenmektedir.

IC Holding, “Gelişimin Etkisi” olarak belirlediği sürdürülebilirlik yaklaşımı odağında hazırladığı Sürdürülebilirlik Politikası ile Grup Şirketleri'ne ait tüm faaliyetleri Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.