IC Holding Surdurulebilirlik

Sürdürülebilirlik Takımı

IC Sürdürülebilirlik Takımı, 2022 yılında IC Holding’in gelecek 10 yıl içerisindeki sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Holding ve Grup Şirketleri’nde sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlere katılmaya gönüllü çalışanlardan oluşturulmuştur.

Sürdürülebilirlik Akademisi ile yapılan iş birliği doğrultusunda sürdürülebilirlik alanında uzman eğitmenlerden 12 farklı konuda, 18 hafta süren 40 saatlik eğitim alan IC Sürdürülebilirlik Takımı üyeleri, bu alana dair bilgi ve becerilerini derinleştirmişlerdir. Kurum içi verilen ve yüzde 91 katılım oranı ile gerçekleştirilen eğitimlerle sürdürülebilirlik uzmanlarının yetiştirilmesinin yanı sıra iklim kriziyle mücadelede geniş kapsamlı ve etkili bir strateji geliştirilmesi ve çevresel/sosyal konularda farkındalığın artırılması amaçlanmıştır.

IC Sürdürülebilirlik Takımı’nın misyonu yer aldıkları Çalışma Grupları’ndaki odak faaliyetlerin yanı sıra sürdürülebilirlik alanında en güncel gelişmeleri takip ederek Holding’i yenilikçi ve hızlı reaksiyon alabilen bir perspektifle hep bir adım öne taşımaktır. Takımın multidisipliner yapısı sürdürülebilirlik alanındaki gelişmelerin eş zamanlı olarak Holding içerisindeki tüm birimler tarafından bilinirliliğini sağlamaktadır.

IC Holding’in sürdürülebilirlik alanında öncü kuruluşlardan birisi olma vizyonu ile çıktığı bu yolculukta IC Sürdürülebilirlik Takımı sürdürülebilirlik çalışmaları için adanmış bir ekip olması bakımından Holding’in kurumsal sürdürülebilirlik stratejisinde büyük bir öneme sahiptir.

Sürdürülebilirlik Takımı