IC Holding Surdurulebilirlik
Murad Bayar
Murad Bayar

Değerli Paydaşlarımız,
Sürdürülebilirlik konularındaki faaliyetlerimizi paylaştığımız ve bu yıl ilkini yayınladığımız sürdürülebilirlik raporumuzu sizlere sunmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum.

Etkisini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz iklim değişikliği, ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın bütün coğrafyalarında aşırı hava olayları, deniz seviyesinde yükselme, orman yangınları ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi pek çok probleme yol açıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 yılında yayımlanan Küresel Riskler Raporu’na göre önümüzdeki on yılda gerçekleşmesi en muhtemel risklerin başında çevresel riskler geliyor. Son yıllarda yaşanan iklim olaylarının şiddet ve frekansındaki artış tüm aktörlerin sorumluk alması gerektiğini açık biçimde ortaya koyuyor. Bütün bu süreçleri dikkatle izleyerek biz de sorumluluk üstleniyor, anlamlı iş birlikleri geliştiriyor, duyarlılığımızı somut adımlarla gösteriyor ve sürdürülebilirlik yolculuğumuzu öncü atılımlarla taçlandırıyoruz.

Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere hepimizin hayatını etkileyecek uluslararası gelişmelerin sektörde kalıcı bir başarı hedefleyen şirketler için yeşil dönüşümü kaçınılmaz kıldığı günümüzde, iklim krizinin etkilerine karşı mücadelede iş dünyasına çok önemli görevler düşüyor.

Bu bağlamda, İbrahim Çeçen Yatırım Holding (IC Holding) olarak faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde kapsayıcı ve merkezileştirilmiş bir yaklaşım doğrultusunda hammadde ve kaynak tüketiminin minimize edildiği, temiz teknolojilerin etkinleştirildiği ve ürünlerin yaşam döngüsünün maksimumda tutulduğu iş modellerine geçişi hızlandırarak gelecek kuşaklar için yaşanabilir bir dünya bırakmayı arzuluyoruz. Farkındalığın artması için düzenlenen etkinliklere sponsor olarak, STK’lar ve kamu kuruluşları ile iş birliklerinde bulunarak ve üniversite araştırmalarına destek vererek meşakkatli ve uzun süreli bir uğraş olan iklim krizi ile mücadelemizde toplumsal bilinci artırmaya çalışıyoruz. Oluşturduğumuz IC Sürdürülebilirlik Takımı ile IC Holding’in gelecek 10 yıl içerisindeki sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanmasına, hayata geçirilmesine ve izlenmesine yönelik süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesini amaçlıyoruz. Grup şirketlerimiz aracılığıyla yeşil enerji kaynaklarına yatırım yapıyor ve en temiz enerjinin enerji verimliliği olduğuna inanıyoruz. İş Dünyası Plastik Girişimi’ne (İPG) imzacı dört grup şirketimizle plastik azaltımı konusunda büyük başarılara imza atıyoruz. Grup şirketlerimizde uygulamaya başladığımız döngüsel ekonomiye dayalı iş modelleriyle, kaynağında ayırdığımız atıkları ve ufak hasarları bulunan hammaddeleri onararak ekonomiye kazandırıyoruz. Aynı zamanda, faaliyetlerimizin biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve nesli tükenmekte olan türleri korumak amacıyla çalışmalarımıza da son hızla devam ediyoruz.

Ülkemizin öncü yatırım holdinglerinden biri olarak gerçekleştirdiğimiz projelerle çevrenin korunması ve geliştirilmesinin, olumlu sosyal etkilerin yaratılmasının yanında, başarılarımızın arkasında emekleriyle bizi var eden değerli çalışma arkadaşlarımıza insan haklarına saygılı, kapsayıcı ve adil bir çalışma ortamı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İşe alım ve kariyer gelişimi süreçlerinde fırsat eşitliğini geliştirmeye, toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda öncü bir kurum olmaya devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın iş-yaşam dengesini koruyabilecekleri ve işlerinde kendilerini güvende hissedebilecekleri sürdürülebilir bir iş yeri yaratmaya önem gösteriyoruz. Kurguladığımız çeşitli projelerle, sadece yan haklar sunmakla kalmayıp günümüzün büyük bir kısmını geçirdiğimiz iş yerlerimizdeki refahı artırmayı da amaçlıyoruz.

IC Holding olarak sürdürülebilirliği bir kurum kültürü haline getirme konusundaki azmimizi tüm paydaşlarımıza gösteriyor ve bu bilinçle sürdürülebilirlik yolculuğumuzu faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda ve sektörlerde bütüncül bir bakış açısıyla iş yapma yöntemlerimize yansıtıyoruz. Bu bağlamda, hazırladığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuz vesilesiyle, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızla ülkemize ve dünyaya değer katmaya var gücümüzle devam edeceğimizi taahhüt ediyor, 50 seneyi aşkındır birlikte yürüdüğümüz ve sürdürülebilirlik yolculuğumuzun ayrılmaz bir parçası olan tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,
Murad Bayar
CEO