IC Holding Surdurulebilirlik
Fırat Çeçen
Fırat Çeçen

Değerli Paydaşlarımız,
IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding (IC Holding) olarak yarım asrı aşan tecrübemiz ve hayata geçirdiğimiz projeler ile faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde ileriye dönük adımlarımızı yeni umutlar ve güçlü beklentiler ile atıyoruz. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi krizi ve içerisinde bulunduğumuz jeopolitik ve ekonomik zorluklara karşı yeni iş yapış modellerimiz, sorumlu yatırım prensiplerimiz ve sürdürülebilirlik bakış açımız ile paydaşlarımızla iş birliği içerisinde hareket ediyoruz.

2004 yılında Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) imzacı olması ile ülkemizde iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularına dair çalışmalar ivme kazanmıştır. Buna ek olarak, Türkiye 2021 yılında Paris Antlaşması’nı imzalayarak 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerine olan bağlılığını ve bu konulara verdiği önemi bir kez daha göstermiştir. Özel sektörün bu hedefe ulaşılması sürecindeki yeri ve sahipliği uyum sürecinin hızlandırılması için oldukça önemlidir. IC Holding olarak, kurumsal stratejimizi ülkemizin hedefleri ışığında belirlerken her türlü risk ve fırsat karşısında esneklik ve rekabet gücümüzü koruyabilmek ve geliştirebilmek için tüm iş süreçlerimizi kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillendirmeye özen gösteriyoruz. “Gelişimin Etkisi” çatı konsepti altında yürüttüğümüz sürdürülebilirlik çalışmalarımıza hız veriyor ve bu konsept odağında hazırladığımız Sürdürülebilirlik Politikası ile tüm faaliyetlerimizi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’lar ile uyumlu şekilde gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Bu konsept çerçevesinde 2022 yılında hayata geçirdiğimiz Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SYS) ile bu alandaki çalışmalarımızı daha sistematik ve etkin bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz. Kurumsal gelişimimizin yanında ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkıda bulunuyor ve sürdürülebilir iş modellerine yönelik farkındalığın artması ve bu alandaki iş birliklerinin geliştirilmesi için birçok dernek, sivil toplum kuruluşu ve çalışma grubunda aktif olarak görev alıyoruz.

Sürdürülebilirliğin üç temel ayağı olan çevresel, sosyal ve yönetişimsel etki başlıklarında tüm dünyada yaşanan son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu alanlardaki ihtiyaçları ve gelişime açık noktaları tespit ediyor ve teknik kadromuza yönelik kapasite gelişimi çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. İklim krizi ile mücadele, doğal yaşamın korunması, iş süreçlerinin dijitalleşmesi, çalışanların eğitimi ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanlarında tamamlanmış ve devam eden birçok projemiz ile faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalara anlamlı katkılar sunmak için canla başla çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik yolculuğumuzun bir yansıması niteliğinde olan IC Holding’in ilk sürdürülebilirlik raporunu siz değerli paydaşlarımız ile paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu vesileyle siz değerli paydaşlarımıza ve IC Holding’in bugünkü başarılarında emeği bulunan tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,
Fırat Çeçen
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı